W trosce o zdrowie wystawców, pracowników oraz osób odwiedzających nasze targi opracowaliśmy procedury zapobiegające nieumyślnemu rozprzestrzenianiu wirusa. Ze względu na powierzchnię Klubu Biznesowego na Stadionie Wrocław ilość osób przebywających na terenie obiektu będzie ograniczona zgodne z wytycznymi do 1200 osób w danym momencie.

Lista zabezpieczeń na wejściu do obiektu targowego:
1. konieczność założenia maseczki
2. śluza dezynfekująca [zdjęcie poniżej]
3. dezynfekcja rąk
4. pomiar temperatury osób wchodzących
5. punkt rejestracji odwiedzających 
6. skanowanie kodu oraz weryfikacja osób wchodzących

 

Dodatkowo powstanie Punkt Medyczny z wyizolowanymi pomieszczeniami dla osób, które będą miały podwyższoną temperaturę lub objawy. Punkt medyczny będzie na bieżąco utrzymywać stały kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.


Lista dodatkowych obostrzeń w trakcie trwania targów:
– stoiska wystawców będą zabudowane z zachowaniem stosownych odstępów
– komunikacja/korytarze będą maksymalnie poszerzone [minimum 3m]
– organizator rezygnuje z szatni oraz punktu przedszkolnego
– toalety, poręcze, windy i klamki będą dezynfekowane wielokrotnie w ciągu dnia przez serwis sprzątający
– w toaletach na terenie targów będą umieszczone podajniki z płynem dezynfekującym
zakaz kolportowania materiałów reklamowych poza wyznaczonym stoiskiem

Wytyczne rządowe organizacji targów >> https://www.gov.pl/web/rozwoj/targi

Wytyczne organizacji imprez w obiektach wielofunkcyjnych w trakcie epidemii COVID-19 >> https://www.gov.pl/web/rozwoj/obiekty-wielofunkcyjne

Śluza sanitarna/dezynfekująca